Μηχανήματα συνεχούς εξώθησης και επένδυσης/επένδυσης

  • Continuous Extrusion Machinery

    Μηχανήματα Συνεχούς Διέλασης

    Η τεχνική συνεχούς διέλασης είναι επαναστατική στη γραμμή επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα εξώθησης ράβδων χαλκού, αλουμινίου ή κράματος χαλκού για την κατασκευή κυρίως μιας ποικιλίας επίπεδων, στρογγυλών, ράβδων διαύλου και προφίλ αγωγών. και τα λοιπά.

  • Continuous Cladding Machinery

    Μηχανήματα Συνεχούς Επένδυσης

    Εφαρμογή για χαλύβδινο σύρμα επένδυσης αλουμινίου (σύρμα ACS), θήκη αλουμινίου για OPGW, καλώδιο επικοινωνίας, CATV, ομοαξονικό καλώδιο κ.λπ.